W tym roku nasz klub sportowy po raz kolejny wziął udział w rządowym programie Klub 2023. W ramach zadania otrzymaliśmy dofinansowanie na wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe i zakup sprzętu sportowego potrzebnego do realizacji zadania. Beneficjentami Programu w naszym klubie są dzieci i młodzież biorące udział w zajęciach sportowych z piłki nożnej i tenisa stołowego. Treningi w ramach zadania odbywają się na stadionie piłkarskim w Sobkowie, sztucznym boisku wielofunkcyjnym i sali gimnastycznej przy SP w Sobkowie.

Operatorem Programu „KLUB” jest Krajowe Zrzeszenie LZS. Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT.