We wtorek 28 czerwca 2022 roku, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobkowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia Klub Sportowy Nida w Sobkowie. Na spotkanie przybyło 17 osób. Obecni również byli Wójt Gminy Sobków pan Tomasz Chaja, zastępca przewodniczącego Rady Gminy w Sobkowie pan Józefa Pyjasa i dyrektora SP w Sobkowie pan Dariusza Butenko. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdania merytoryczne z działalności dwóch sekcji sportowych klubu i sprawozdanie finansowe za rok 2021 oraz udzieliło absolutorium dla Zarządu za rok ubiegły. Na Prezesa klubu na kolejną 4 letnią (2022-2026) kadencję wybrano jednogłośnie, kilkuletniego działacza sportowego, pana Rafała Kwapisza. W skład Zarządu KS Nida Sobków zostali wybrani: Dawid Kramer, Maciej Poczęty, Justyna Sych i Paweł Gołuzd. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Robert Kaczor, Tadeusz Miszczyk i Grzegorz Sułek.