Zarząd Stowarzyszenia Klub Sportowy Nida w Sobkowie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia KS Nida Sobków, które odbędzie się 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 18.15 w budynku Szkoły Podstawowej w Sobkowie przy ul. Źródłowej 4. Ewentualny drugi termin wyznacza się w tym samym dniu o godzinie 18.30. Wybory Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2022-2026.

Poniżej porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, przywitanie Gości.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Stwierdzenia kworum i zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
 4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności sekcji sportowych za rok 2021:
  • Sprawozdanie merytoryczne z działalności sekcji piłki nożnej (Seniorzy i Żaki) – trener Tomasz Ślusarczyk
  • Sprawozdanie merytoryczne z działalności sekcji piłki nożnej (Trampkarz Starszy) – trener Adam Wróbel
  • Sprawozdanie merytoryczne z działalności sekcji piłki nożnej (Młodzik Starszy) – trener Łukasz Kwapisz
  • Sprawozdanie merytoryczne z działalności sekcji piłki nożnej (Orlik Starszy) – trener Hubert Pańtak
  • Sprawozdanie merytoryczne z działalności sekcji tenisa stołowego – kierownik i trener Hubert Pańtak
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2021.
 7. Wybór 2 osobowej komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 8. Podjęcie Uchwały nr 1/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.
 9. Podjęcie Uchwały nr 2/2022 w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium za rok 2021.
 10. Wybór Zarządu i Komisji Stowarzyszenia Klub Sportowy Nida w Sobkowie na kolejną kadencję 2022-2026:
  • Wybór Prezesa Stowarzyszenia Klub Sportowy Nida w Sobkowie – Podjęcie Uchwały nr 3/2022 Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie wyboru Prezesa Stowarzyszenia Klub Sportowy Nida w Sobkowie.
  • Wybór Zarządu Stowarzyszenia Klub Sportowy Nida w Sobkowie – Podjęcie Uchwały nr 4/2022 Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Klub Sportowy Nida w Sobkowie.
  • Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Klub Sportowy Nida w Sobkowie – Podjęcie Uchwały nr 5/2022 Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie wyboru 3 osobowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Klub Sportowy Nida w Sobkowie.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.